Tomy TF550

BezpieczeÅ„stwa nigdy nie jest za wiele. Rodzice dbajÄ…cy o swoje maleÅ„stwo w myÅ›l tej nadrzÄ™dnej dewizy powinni zainteresować tym wyjÄ…tkowo innowacyjnym produktem. Jego wartoÅ›ci nie da siÄ™ przecenić szczególnie podczas pierwszych tygodni i miesiÄ™cy życia dziecka. Elektroniczna niania to nie tylko bezpieczeÅ„stwo, ale także emocjonalny komfort maleÅ„stwa podczas chwil, gdy rodzice na moment muszÄ… zniknąć z jego oczu.

Noce to nie sÄ… najÅ‚atwiejsze chwile pierwszych kontaktów z macierzyÅ„stwem. Powody sÄ… różne. Raz problemem stajÄ… siÄ™ kolki. Innym razem niepokój wÅ›ród rodziców wzmaga strach, że nie obudzÄ… siÄ™, gdy maleÅ„stwo bÄ™dzie potrzebowaÅ‚o troski. Elektroniczna Niania Tomy TF 550 przekaże Wam każdy dźwiÄ™k, który wyda z siebie maleÅ„stwo. Tym samym bÄ™dziecie mogli wieczorem, po ciężkim, ale zarazem peÅ‚nym miÅ‚oÅ›ci dniu, nieco odpocząć i nabrać energii na kolejne chwile z dzieckiem. A w nocy bez obaw usnąć, gdyż niania czuwa 24 godziny na dobÄ™!

Elektroniczna Niania Tomy TF 550 to rozwiÄ…zanie nocnych stresów. To cyfrowe, intuicyjne urzÄ…dzenie zapewnia bezpieczeÅ„stwo i uÅ‚atwia komunikacjÄ™ za sprawÄ… Å›wietlnych sygnaÅ‚ów dźwiÄ™kowych. Produkt wyposażony jest także w Å›wietlny sygnalizator temperatury, nocnÄ… lampkÄ™, która pozwoli dziecku ze spokojem usnąć. W spokojny sen malucha wprowadzÄ… także koÅ‚ysanki pÅ‚ynÄ…ce z tej "inteligentnej", elektronicznej niani.

Urządzenie posiada duży zasięg, co pozwala na praktyczne jego wykorzystywanie w dużych mieszkaniach i domach.

Prosta w obsłudze

Aby odpowiednio ustawić Tomy TF 550 nie trzeba spÄ™dzać kilku godzin przed instrukcjÄ…. ObsÅ‚uga urzÄ…dzenia jest niezwykle Å‚atwa i intuicyjna. W zestawie znajdujÄ… siÄ™ dwa odbiorniki - jeden przeznaczony jest dla dziecka, a drugi dla rodziców. Aby oszczÄ™dzić niezwykle istotny w okresie macierzyÅ„stwa czas możemy wszystkie funkcje elektronicznej niani ustawić zdalnie (istnieje także opcja ustawieÅ„ stacjonarnych) używajÄ…c przycisków umieszczonych na urzÄ…dzeniach.

System DECT gwarancją doskonałej jakości dźwięku
Do powstania elektronicznej Niani Tomy TF 550 użyto nowoczesnej technologii DECT. To dziÄ™ki niej urzÄ…dzenie posiada niesamowitÄ… jakość dźwiÄ™ku. Dodatkowym atutem DECT jest eliminacja zakÅ‚óceÅ„ używanych w niedalekiej okolicy. Chodzi w tym wypadku o inne urzÄ…dzenia elektroniczne (walkie-talkie, telefony komórkowe, tablety, sieci Wi-Fi, inne elektroniczne nianie, itp.)

Za sprawÄ… technologii DECT urzÄ…dzenie automatycznie przeÅ‚Ä…cza siÄ™ miÄ™dzy 120 dostÄ™pnych czÄ™stotliwoÅ›ci, tak by wyeliminować zakÅ‚ócenia, a zarazem zapewnić szyfrowane poÅ‚Ä…czenie i transmisje danych.

Perfekcyjna komunikacja

To urzÄ…dzenie zaprojektowano z myÅ›lÄ… o każdym szczególe. JeÅ›li maluszek wÅ‚aÅ›nie siÄ™ przebudza, a rodziców nie ma obok jego naturalnÄ… reakcjÄ… jest niepokój i pÅ‚acz. Elektroniczna Niania Tomy TF 550 nie tylko przekaże Ci z niespotykanÄ… precyzjÄ… każdy dźwiÄ™k wydany przez maleÅ„stwo, ale także pozwala na dwukierunkowÄ… komunikacjÄ™, dziÄ™ki funkcji talk-back. WiÄ™c nawet jeÅ›li przez chwilÄ™ nie ma Was obok, czas, który potrzebujecie na dojÅ›cie do Å‚óżeczka maluszka możecie poÅ›wiÄ™cić na spokojnÄ… z nim rozmowÄ™.

Ogromny zasięg gwarancją bezpieczeństwa w każdej sytuacji

Tomy TF 550 to urzÄ…dzenie najwyższej jakoÅ›ci. Pozwala na oddalenie siÄ™ od odbiornika znajdujÄ…cego siÄ™ w Å‚óżeczku do 350 metrów bez utraty sygnaÅ‚u! To ogromny zasiÄ™g! MaÅ‚o tego - odbiornik opiekuna sam zasygnalizuje utratÄ™ zasiÄ™gu, niski poziom baterii oraz zerwanie poÅ‚Ä…czenia za sprawÄ… specjalnego czujnika.

Świetlny sygnalizator dźwięku i temperatury

To niezwykle przydatna opcja. Gdy Wasza pociecha Å›pi, a Wy pochÅ‚oniÄ™ci chwilÄ… nieco gÅ‚oÅ›niej oglÄ…dacie film czy sÅ‚uchacie muzyki w oddalonym od Å‚óżeczka dziecka pokoju - w momencie przebudzenia brzdÄ…ca lub jakichkolwiek jego ruchów kolorowe Å›wiateÅ‚ko sygnalizatora bÄ™dzie siÄ™ wzmagać w zależnoÅ›ci od natężenia dźwiÄ™ków. Sygnalizator przykuje WaszÄ… uwagÄ™, a tym samym pozwoli odpowiednio szybko zareagować na potrzeby maluszka.

Z kolei Å›wietlny sygnalizator temperatury okreÅ›la aktualnÄ… temperaturÄ™ w pokoiku dziecka. ÅšwiateÅ‚ko zmienia kolor w zależnoÅ›ci od stopni w pokoju - poniżej 16 °C - kolor niebieski - zbyt zimno. Kolor żóÅ‚ty, gdy w pokoju panować bÄ™dzie temperatura miÄ™dzy 16 °C a 20 °C - optymalnie. PomaraÅ„czowy kolor podÅ›wietli siÄ™, gdy temperatura osiÄ…gnie poziom miÄ™dzy 20 °C a 24 °C - oznaczać to bÄ™dzie, że w pokoju jest ciepÅ‚o. Kolor czerwony zasygnalizuje, że jest zbyt gorÄ…co (temperatura powyżej 24 °C).

Utula w nastrojowym Å›wietle…

Nie zawsze maleÅ„stwo usypia z Å‚atwoÅ›ciÄ……Można nawet z wiÄ™kszÄ… dozÄ… prawdopodobieÅ„stwa stwierdzić, że częściej usypia z problemami niż bez wiÄ™kszego trudu. Tutaj również przyda siÄ™ elektroniczna niania od firmy Tomy! TF 550 z Å‚atwoÅ›ciÄ… zamienia siÄ™ w lampkÄ™ nocnÄ…, gdzie intensywność Å›wiatÅ‚a można indywidualnie dostosować. Niania wyposażona jest także w funkcjÄ™ koÅ‚ysanek. Trzy znane brzmienia na pewno pozwolÄ… dzieciÄ…tku Å‚atwiej usnąć.

Charakterystyka:
urządzenie monitorujące zapewniające bezpieczeństwo dziecka;
doskonaÅ‚a jakość dźwiÄ™ku oraz brak zakÅ‚óceÅ„ - technologia DECT;
niesamowity zasiÄ™g - aż 350 metrów w terenie otwartym;
funkcja talk-back - dwukanałowa komunikacja z dzieckiem;
czujnik sygnalizujący zerwanie połączenia, utratę zasięgu oraz niski poziom baterii;
Å›wietlny sygnalizator dźwiÄ™ku - zapala siÄ™ wraz ze wzrostem natężenia dźwiÄ™ków w pokoju dziecka (także przy wyciszonym dźwiÄ™ku odbiornika);
Å‚atwość ustawienia parametrów nawet w ciemnoÅ›ci za sprawÄ… podÅ›wietlanych przycisków nawigacyjnych;
czujnik temperatury, odtwarzacz kołysanek, lampka nocna;
odbiornik opiekuna działa bezprzewodowo;
gdy odbiornik się zapodzieje, łatwo można go odnaleźć za pomocą aktywacji pagera;
podświetlany wyświetlacz ułatwia obsługę w nocy;
funkcja zegarka;
alarm wibracjami - przydatny w głośnym otoczeniu lub dla osoby niedosłyszącej;
24 miesiÄ…ce gwarancji;
instrukcja w języku polskim.

<<< powrót do: monitory oddechu i nianie elektroniczne